ระบบระบายอากาศ (Air Ventilation)

คือการจัดระบบการถ่ายเทอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร และนำอากาศที่เกิดจากการทำความร้อนที่จะต้องกำจัดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพออกนอกอาคาร การระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อกำจัดกลิ่นและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ มลสารพิษที่มากับอากาศเช่นฝุ่น ควัน และ สารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile organic compound หรือ VOC) การระบายอากาศมักจะหมุนเวียนโดยการใช้อุปกรณ์ที่อาจะทำความร้อน, ความเย็น, ทำความชื้น หรือ ดูดความชื้นไปด้วยในขณะเดียวกัน

ระบบท่อดักส์ (Ducting Work)

การติดตั้งพัดลมดูดอากาศ หรือ Blower

หากคุณต้องการโซลูชันอุตสาหกรรมใดๆ... เราพร้อมให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเรา
Call Now ButtonCall Now 02 150 1085