ระบบเก็บฝุ่น (Dust Collector)

สามารถออกแบบได้ตามพื้นที่ใช้สอย และมีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมบางประเภทมีลักษะพิเศษ เช่น มีความเป็นกรด-ด่าง เรายังสามารถออกแบบใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดรก่อน เพื่อแก้ปัญหานี้ได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยหลักการดังนี้
– Cyclone, Mylti-Cyclone
– Back Flushing Type
– Pulse Jet Type

ตัวอย่างของการออกแบบระบบเก็บฝุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นใช้สอย มีดังนี้

Wet Scrubber

Duct Collector

Cyclone

หากคุณต้องการโซลูชันอุตสาหกรรมใดๆ... เราพร้อมให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเรา
Call Now ButtonCall Now 02 150 1085