วิสัยทัศน์

“ ทีมงานมืออาชีพด้านงานระบบ ”

คือ ความมุ่งมั่นของ บริษัทเดอะโปรเจค แอนด์แอพพลิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิศวกรรมและบริการหลังการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้า พึงพอใจ และได้ประโยชน์สูงสุด จากผลงานของเรา  “ สร้างงานคุณภาพ กับทีมงานมืออาชีพ ”

ภารกิจ

จากประสบการณ์ของทีมงาน ที่ชำนาญงานติดตั้งระบบมากกว่า 15 ปี ที่มุ่งมั่นสร้างงานที่คุณภาพ เราจึงมั่นใจว่า
“ บริษัทเดอะโปรเจค แอนด์แอพพลิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ” สามารถที่ตอบสนองงานที่มีคุณภาพ การบริหารโครงการงานรับเหมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนมาตรฐานวิศวกรรม การรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด

ประวัติผลงาน

รายชื่อ บริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจมอบหมายงานให้กับทางเดอะโปรเจค แอนด์
แอพพลิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับผิดชอบงานด้วยดีเสมอมา โดยยกตัวอย่างกลุ่มลูกค้าบางส่วน อาทิเช่น

1. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. บริษัท ซีพีแรม จำกัด
4. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
5. บริษัท อาท เคมิคัล จำกัด
6. บริษัท กิจเสรีเคมิเกษตร จำกัด
7. บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
8. บริษัท ไทยไลท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด
9. บริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
10. บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
11. บริษัท ทอเรซิด ประเทศไทย จำกัด
12. บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด
13. บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด
14. บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์จำกัด
15. บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด
16. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
17. บริษัท พลาสติกแลนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18. บริษัท เพลินวาน จำกัด
19. บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟู้ดส์ จำกัด
20. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท ลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
22. บริษัท อีส เวสต์ ซีดส์ จำกัด
23. บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
24. บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จำกัด
25. บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

26. บริษัท เมทอ๊อกไซด์ ประเทศไทย จำกัด
27. บริษัท ยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัด
28. บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้จำกัด
29. บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30. บริษัท วาย เอส ภัณฑ์จำกัด
31. บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด
32. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
33. บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
34. บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
35. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
36. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด
37. บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
38. บริษัท เอ.ท็อปไทม์ จำกัด
39. บริษัท เออิว่า (ประเทศไทย) จำกัด
40. บริษัท แอล.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด
41. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด
42. บริษัท อินโด โพลี (ประเทศไทย) จำกัด
43. บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
44. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
45. บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
46. บริษัท ดับเบิลฟลาวเวอริ่ง จำกัด
48. บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)
49. บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด
50. บริษัท ไทยเคมิคอล สตอเรจ จำกัด
51. บริษัท เทฟโค๊ต จำกัด

หากคุณต้องการโซลูชันอุตสาหกรรมใดๆ... เราพร้อมให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเรา
Call Now ButtonCall Now 02 150 1085